GENNAIO 2021

Veicolo modello listino sconto prezzo
Beverly tutti 300 4.820,00 -420 4.400
Beverly Street my20 350 6.180,00 -680 5.500
Liberty 125 euro 5 125 3.100,00 -100 3.000